UNITED FOR HUMAN RIGHTS
MULTIMEDIA PRESENTATIES

De bekroonde materialen van Youth for Human Rights en United for Human Rights zijn in 17 talen beschikbaar en bereiken jaarlijks meer dan 100 miljoen mensen. Met sponsoring van de Scientology kerk worden deze materialen beschikbaar gesteld om ieders kennis over de basisrechten, zoals geformuleerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, te verhogen.


Zowel United for Human Rights als Youth for Human Rights hebben naast een website met interactieve lesmethodes en een grote hoeveelheid aan audiovisuele materialen die in 17 talen beschikbaar zijn om te downloaden en te bestellen.

BEZOEK SITE 

“30 Rechten – 30 clips” United for Human Rights heeft videclips uitgebracht ter ondersteuning van de lessen. De clips kunnen ook worden vertoond op TV, op luchthavens, in de trein, sportevenementen en andere locaties.

BEKIJK DE SPOTJES 

Het Verhaal over Mensenrechten is een film waarin de mensenrechten worden uitgelegd aan de hand van haar ontwikkeling door de geschiedenis heen.

VRAAG DE DVD AAN 

Het boekje Het Verhaal over Mensenrechten kan als overzichtelijk naslagmateriaal gebruikt worden tijdens de lessen.

VRAAG EEN BOEKJE AAN 

De “Mensenrechten tot leven brengen” Docentenhandleiding vormt het hart van het onderwijspakket (boven) dat lesplannen bevat, mensenrechtendocumenten, klachtenprocedures, een lijst met mensenrechtenorganisaties, 30 videoclips, de film Het Verhaal over Mensenrechten en bijbehorende boekjes.

AANVRAGEN 

Het Youth for Human Rights programma bevat posters van elk artikel uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

DOWNLOADEN 

Het Youth for Human Rights programma is speciaal ontwikkeld voor jonge leerlingen. Materiaal, taalgebruik en inhoud zijn op deze doelgroep aangepast.

BEZOEK SITE 

40
DUIZEND
educatieve
PAKKETTEN
UITGEGEVEN AAN
LEERKRACHTEN
EN VOORVECHTERS