INLEIDING

MENSEN OVER DE GEHELE WERELD ONDERWIJZEN
IN MENSENRECHTEN

Dagelijks worden we geconfronteerd met nieuws over etnische conflicten, onmenselijke praktijken, burgerlijke onrust en oorlogen.

De media staan vol met verhalen over schendingen van de mensenrechten – van huiselijk geweld en pesterijen op school, tot corruptie, armoede en door de overheid gesanctioneerde discriminatie. Tegelijkertijd weet de overgrote meerderheid van de wereldbevolking niet eens wat mensenrechten zijn en dat ze er recht op hebben.

Elk jaar worden er
WERELDWIJD
1,5
MILJOEN
kinderen
VERHANDELD

Amnesty International rapporteert dat in ruim 160 landen mensenrechten worden geschonden – en niet alleen in ontwikkelingslanden. Ieder jaar worden zo’n 18.000 mensen de Verenigde Staten in gesmokkeld, van wie velen worden uitgebuit of seksueel misbruikt. Geschat wordt dat er wereldwijd jaarlijks 1,5 miljoen kinderen worden verhandeld. Nog eens 171 miljoen kinderen, van wie de meeste nog geen 15 jaar, werken onder gevaarlijke omstandigheden.

Al meer dan 40 jaar hebben scientoloogen zich sterk gemaakt voor de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). In 1969 nam L. Ron Hubbard de tekst van de UVRM op in het tijdschrift Freedom Magazine en schreef daarbij:

“De Verenigde Naties kwamen met het antwoord. Overheden die de mensenrechten aan hun laars lappen, bevuilen hun eigen handen en ondermijnen hun eigen gezag. Maar weinig regeringen hebben iets van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens geïmplementeerd. Die overheden hebben niet begrepen dat hun voortbestaan volledig afhangt van het implementeren van dergelijke hervormingen. Daarmee krijgt het volk een doel, een beschaving die het waard is om aan bij te dragen en die hun vaderlandsliefde waard is.”

Geïnspireerd door de uitspraak van Hubbard dat “Mensenrechten realiteit moeten worden en geen idealistische droom mogen blijven”, steunen scientoloogen deze campagne, die een van de grootste particuliere initiatieven ter wereld is geworden op het gebied van mensenrechteneducatie. In 1998 lanceerde de kerk de Europese reis voor vrijheid van religie, een marathon door 8 landen om de boodschap over mensenrechten bij miljoenen mensen onder de aandacht te brengen. Deze jaarlijkse marathon is uitgegroeid tot een 4000 kilometer lange “multathlon” door Europa en later ook door de Verenigde Staten van Amerika.

Tegenwoordig sponsoren de kerk en haar leden de seculiere onderwijsprogramma’s van Jongeren voor mensenrechten internationaal (Youth for Human Rights International, YHRI) en Samen voor mensenrechten (United for Human Rights, UHR). YHRI, opgericht in 2001, leert jongeren wat mensenrechten zijn om hen te inspireren voorvechters te worden van tolerantie en vrede. UHR, opgericht in 2008 op de 60e verjaardag van de Universele Verklaring, heeft als doel om individuele personen, organisaties en overheden te verenigen en hen bewust te maken van mensenrechten en meer respect voor de mensenrechten te krijgen in alle lagen van de maatschappij.