EEN GEBED VOOR TOTALE VRIJHEID

Moge de schepper van het heelal alle mensen in staat stellen om begrip van hun spirituele aard te verkrijgen.

Moge het bewustzijn en begrip van het leven zo toenemen, dat allen de schepper van het universum leren kennen.

En mogen anderen dit begrip verkrijgen dat Totale Vrijheid tot stand brengt.

Op dit moment denken we aan diegenen wier vrijheid wordt bedreigd, aan degenen die vanwege hun overtuiging in gevangenschap hebben geleden; aan degenen die geknecht of gemarteld zijn, en aan allen die onmenselijk behandeld, gevangen of aangevallen worden.

We bidden dat de mensenrechten in stand worden gehouden zodat alle mensen vrij kunnen geloven en vereren, zodat wederom vrijheid in ons land zal worden ervaren.

Vrij van oorlog, van armoede, van gebrek; vrijheid om te zijn; vrijheid om te doen en de vrijheid om te hebben.

Vrijheid om de oorspronkelijke kracht in de Mens te gebruiken en te begrijpen, een kracht die Godgegeven en goddelijk is.

En vrijheid om dat begrip en bewustzijn te bereiken wat Totale Vrijheid is.

Moge God laat het zo zijn.