Inleiding

Terwijl je je eigen huis schoon en gedesinfecteerd kunt houden, verhoogt het risico op besmetting door naar winkels of openbare plaatsen te gaan.

Vaak aangeraakte oppervlakken, zoals toonbanken en benzinepompen, kunnen besmet zijn als een zieke persoon ze vóór jou aanraakte. En terwijl je eraan zou moeten denken om afstand te houden van anderen, kun je je, zonder dat je het weet, in de buurt bevinden van zieke mensen als je in de rij wacht om basisbehoeften te kopen.

Een mondkapje en wegwerphandschoenen dragen wanneer je naar buiten gaat, helpt om jezelf en anderen te beschermen tegen infectie tijdens een epidemie.

Dit boekje verschaft informatie over hoe je op de juiste manier mondkapjes en wegwerphandschoenen gebruikt.

Mondkapjes

Mondkapjes kunnen helpen om de verspreiding van ziektekiemen te beperken als een zieke persoon praat, hoest of niest. Door het dragen van deze mondkapjes kunnen zieke mensen helpen om te voorkomen dat aandoeningen zich verspreiden naar anderen.

Draag een mondkapje als je ziek bent of vermoedt dat je ziek bent met een overdraagbare aandoening.

Het is ook belangrijk om te weten dat je besmettelijk zou kunnen zijn zonder het je te realiseren. Bijvoorbeeld, iemand kan ziektekiemen in zijn lichaam hebben en toch geen symptomen van ziekte vertonen. Maar iemand anders die in contact is met hem, kan alsnog geïnfecteerd worden.

Daarom zou je altijd een mondkapje moeten dragen wanneer je in de buurt bent van ouderen of personen met gezondheidsproblemen, om de verspreiding van ziektekiemen te reduceren.

Je moet ook een mondkapje dragen als je waarschijnlijk in contact komt met geïnfecteerde personen.

Een mondkapje kan nog een ander doel dienen – het kan helpen om te voorkomen dat je je mond of neus aanraakt.

Bijvoorbeeld, als je een oppervlak aanraakt dat besmet is door een zieke persoon die het vóór jou aanraakte, dan zullen er ziektekiemen aan je handen komen. Als je dan je neus of mond aanraakt met je hand, dan zullen die ziektekiemen je lichaam in gaan en je infecteren. Dit is een van de voornaamste manieren waarop ziektekiemen zich verspreiden.

Dus een mondkapje kan infectie helpen voorkomen, omdat je minder kans hebt om je mond en neus aan te raken terwijl je een mondkapje aanhebt.

Hoe je een mondkapje aandoet

 1. Voordat je een mondkapje aandoet, was je handen met zeep en water. Als deze niet beschikbaar zijn, gebruik handdesinfectiemiddel.
 2. Inspecteer het mondkapje en stel vast dat het geen zichtbare scheuren of gaten heeft die het nutteloos zouden maken.
 3. Bepaal welke kant van het mondkapje de voorkant is. De gekleurde kant van het mondkapje is de kant die van je af staat.
 4. Bepaal welke kant van het mondkapje de bovenkant is. Als het mondkapje een neusclip heeft (een stijve, buigbare rand), is dit bedoeld om de vorm van je neus aan te nemen, en is dit de bovenkant.
 5. Als je mondkapje elastiekjes heeft die over je hoofd gaan, houd het mondkapje op je gezicht, terwijl je de elastiekjes over je hoofd trekt, om het op zijn plaats te zetten.
 6. Als je mondkapje oorlussen heeft, houd het mondkapje bij de lussen en plaats een lus om elk oor.
 7. Als de bandjes van je mondkapje verstelbaar zijn, haal ze dan, indien nodig, aan om het mondkapje op zijn plaats te houden.
 8. Als de bandjes van je mondkapje niet verstelbaar zijn, kun je ze, indien nodig, inkorten om het mondkapje op zijn plaats te houden. Draai gewoon elk bandje om een lus te maken en plaats een lus om elk oor.
 9. Pas de neusclip aan. Gebruik de vingertoppen van beide handen om de neusclip stevig tegen de neusbrug te vormen.
 10. Opmerking: Als je een bril draagt, zal een correct aangepaste neusclip helpen om te voorkomen dat je bril beslaat.

  Als je je bril op je mondkapje laat rusten, zal dat ook voorkomen dat er lucht ontsnapt en dat de glazen beslaan.

 11. Trek de onderkant van het mondkapje zo ver mogelijk over je mond en kin.
 12. Zorg ervoor dat het je gezicht bedekt vanaf de neusbrug tot onder je kin.

  Verkeerd
 13. Draag het mondkapje niet onder je kin.
 14. Verkeerd
 15. Draag het mondkapje niet zodanig dat je kin onbedekt is.
 16. Verkeerd
 17. Draag het mondkapje niet aan het puntje van je neus.
 18. Verkeerd
 19. Draag het mondkapje niet onder je neus. Dat druist tegen het doel in.
 20. Verkeerd
 21. Als je je neus of mond onbedekt laat, hebben ziektekiemen een gemakkelijke ingang. En niet alleen loop je het risico om ziektekiemen naar anderen te verspreiden en ze te infecteren, je zult de voorkant van je mondkapje besmetten.
 22. Correct
 23. Telkens wanneer je een mondkapje draagt, zorg ervoor dat je neus, je mond en je kin volledig bedekt zijn.
 24. Verwissel je mondkapje, op zijn minst, één keer per dag of zodra het vochtig of vuil wordt. Als je enige twijfel hebt over een mondkapje, neem het onmiddellijk af, gooi het weg, was je handen en haal een nieuw mondkapje.

Hoe je een mondkapje afneemt

Door een mondkapje correct af te nemen, verminder je het risico van de verspreiding van bacteriën of een virus naar je blote huid of de oppervlakken om je heen. Om een mondkapje af te nemen, doe het volgende:

 1. Voordat je een mondkapje afneemt, was je handen met zeep en water. Als deze niet beschikbaar zijn, gebruik handdesinfectiemiddel.
 2. Vermijd het deel van het mondkapje aan te raken dat het gezicht bedekt. Raak alleen de elastiekjes of lussen aan om het vast te houden.
 3. Als je mondkapje elastiekjes heeft die over je hoofd gaan, trek het onderste elastiekje eerst over je hoofd, en trek dan het bovenste elastiekje over je hoofd.
 4. Als je mondkapje oorlussen heeft, houd beide vast en trek zachtjes omhoog om het mondkapje af te nemen.
 5. Gooi het mondkapje weg na elk gebruik. Hergebruik het nooit.
 6. Was je handen grondig.
Wegwerp­handschoenen

Het dragen van wegwerphandschoenen helpt ook om de overdracht van ziektekiemen te voorkomen.

Er is een correcte manier voor het aandoen en uitdoen van wegwerphandschoenen zodat ze effectief zijn.

Hoe je wegwerphandschoenen aandoet

Neem de juiste grootte van handschoenen. Slecht-passende handschoenen vergroten de kans op letsel of besmetting. Als de handschoenen te groot zijn, zal het loshangende materiaal je behendigheid en grip verminderen.

Doe handschoenen als volgt aan:

 1. Verwijder horloges, ringen en andere sieraden van je handen. Dit is om eventuele scheuren in de handschoenen te voorkomen.
 2. Was je handen met zeep en water. Als deze niet beschikbaar zijn, gebruik handdesinfectiemiddel.
 3. Neem een handschoen door de binnen- en buitenkant van de boord tussen de vingers te klemmen. Wees voorzichtig om zo min mogelijk van de buitenkant van de handschoen aan te raken. Steek voorzichtig je andere hand in de handschoen.
 4. Verander niet hoe de handschoen om je hand zit tot je de andere handschoen aanhebt.

 5. Pak de tweede handschoen door de binnen- en buitenkant van de boord tussen de vingers te klemmen en doe de handschoen aan zoals hierboven.
 6. Check dat er geen zichtbare scheuren of gaten in de handschoenen zitten. Als die er wel zijn, doe de handschoenen uit, was je handen en doe nieuwe handschoenen aan.
 7. Trek de boord van de handschoenen naar je pols toe om zoveel mogelijk huid te bedekken en maak de handschoen vast.
 8. Als je je gezicht aanraakt, als een handschoen scheurt, of als je enigszins betwijfelt of de handschoenen al dan niet vuil of verontreinigd zijn:
 9. a. Verwijder onmiddellijk de handschoenen en gooi ze weg.
 10. b. Was je handen grondig.
 11. c. Doe een schoon paar handschoenen aan.

Hoe je wegwerphandschoenen uitdoet

Door wegwerphandschoenen correct uit te doen, verminder je het risico van de verspreiding van bacteriën of een virus naar je blote huid of de oppervlakken om je heen. Om wegwerphandschoenen uit te doen, doe het volgende:

 1. Doe de handschoenen uit in een schone ruimte, niet in de buurt van voedsel of voedselcontactoppervlakken.
 2. Grijp de buitenkant van een handschoen aan de boord.
 3. Trek neerwaarts, weg van je pols, de handschoen binnenstebuiten kerend. Trek de handschoen weg, totdat hij van je hand verwijderd is.
 4. Houd de binnenstebuiten gekeerde handschoen vast met je gehandschoende hand.
 5. Met je niet-gehandschoende hand, schuif je vingers onder de boord van de handschoen. Raak de buitenkant van de handschoen niet aan.
 6. Trek neerwaarts, weg van je pols, de handschoen binnenstebuiten kerend. Trek de handschoen weg, totdat hij van je hand verwijderd is.
 7. Trek de handschoen verder naar beneden, over de eerste handschoen. Dit zorgt ervoor dat beide handschoenen binnenstebuiten zijn en dat verontreiniging niet met je blote handen in contact komt.
 8. Gooi de handschoenen weg na elk gebruik. Hergebruik ze nooit.
 9. Was je handen grondig.
Bij het verlaten en betreden van je huis
 1. Als er een epidemie is in jouw buurt, verlaat je huis alleen voor essentiële behoeften of zoals door lokale voorschriften is toegelaten.
 2. Als je je huis moet verlaten, draag een mondkapje en wegwerphandschoenen.
 3. Houd afstand van anderen op openbare plekken.
 4. Voordat je je huis binnentreedt, doe het volgende:
  • a. Doe je schoenen uit en laat ze buiten staan, of besproei ze met een desinfecterend middel.
  • b. Verwijder en gooi het mondkapje en de wegwerphandschoenen weg.
  • c. Met een nieuw paar handschoenen, desinfecteer alle dingen die je gebruikt hebt terwijl je buiten was – sleutels, creditcards, portemonnee, enz.
 5. Gooi de handschoenen weg.
 6. Was je handen grondig.
Samenvatting

Gebruik de technieken in dit boekje om mondkapjes aan te doen en af te nemen en handschoenen aan en uit te doen. Dit zal ze effectiever maken om jezelf te beschermen tegen de verspreiding van ziektekiemen. De verschafte informatie is enkel voor informatieve doeleinden en zou niet moeten worden beschouwd als een substituut voor professioneel medisch advies. Raadpleeg voor advies altijd de dokter of andere gekwalificeerde hulpverleners indien er vragen zijn.


Aanvullende resources

Download en print deze aanwijzingen voor thuis en/of je essentiële bedrijf.

Afstand houden

Een effectieve manier om de verspreiding van ziekten en infecties te voorkomen is sociale afstand houden.

Persoonlijk contact

Voor de gezondheid en veiligheid van iedereen, onthoud je a.u.b. van persoonlijk contact met anderen.

Procedure voor het wassen van je handen

Je handen wassen is een van de meest effectieve manieren om de verspreiding van ziektekiemen te voorkomen.

Handdesinfectiemiddel

Handdesinfectiemiddel wordt gebruikt na het wassen van de handen of op een plaats of in een situatie waar water en zeep niet meteen beschikbaar zijn.