CRIMINON
WERELDWIJD

Het Criminon programma wordt in meer dan 2100 strafinrichtingen in ongeveer 38 landen gebruikt. Criminon, dat hoofdzakelijk uit vrijwilligers bestaat, traint het personeel van de strafinrichting om de rehabilitatieprogramma’s ter plekke te kunnen leveren. De diensten van Criminon strekken zich verder uit tot het departement van politie, de jeugdgevangenissen en de criminaliteitspreventieprogramma’s – het hele systeem voor een wereld zonder criminaliteit.

Politieagenten in Mexicali, Mexico, trainen zich in het basisprogramma, gebaseerd op De Weg naar een Gelukkig Leven, de morele code die gebaseerd is op gezond verstand.

In Indonesische gevangenissen draait het Criminon programma en is de recidive tot minder dan 2 procent gedaald.

L. Ron Hubbard ontdekte dat de sleutel tot werkelijke rehabilitatie het herstellen van iemands zelfrespect is. Om de gevangenen daarbij te ondersteunen, bestuderen Criminon studenten de leefregels van De Weg naar een Gelukkig Leven en passen die toe.

In Taiwan zijn drugsgerelateerde misdrijven verantwoordelijk voor de toename van het aantal gevangenen, zoals dat wereldwijd het geval is. Daarom omvat het Criminon programma ook drugsvoorlichting om gevangenen begrip over verslaving bij te brengen en hen te helpen er vanaf te komen.

Criminon levert in meer dan 50 Zuid-Afrikaanse faciliteiten programma’s, van jeugdgevangenissen tot maximaal beveiligde gevangenissen.

Criminon programma’s over de hele wereld